DAF

Kjøretøytilpasset trekkbjelkesystem til DAF.

IVECO

Kjøretøytilpasset trekkbjelkesystem til Iveco.

MAN

Kjøretøytilpasset trekkbjelkesystem til MAN.

MERCEDES

Kjøretøytilpasset trekkbjelkesystem til Mercedes.

SCANIA

Kjøretøytilpasset trekkbjelkesystem til Scania.

VOLVO/RVI

Kjøretøytilpasset trekkbjelkesystem til Volvo/RVI.

DB 35V

Trekkbjelke DB 35V er tilpasset for tilhengere i internasjonal trafikk, samt for mindre og lettere kjerrer.

DB 75V-2

Trekkbjelkens utforming sammen med gavelsett EDH muligjør montering på bilrammer for tippbiler.

DB 75V-3

Trekkbjelke med 247 kN i D-verdi. Spesifikasjon tilpasset en bestemt kombinasjon av flere kjøretøy i samsvar med ISO 18868 med trade-off-beregning.

DB 260D

DB 260 er en trekkbjelke beregnet for tungtransporter med tilhenger. Trekkbjelken har 10-hullbilde for montering av kobling, og monteres sentralt i bilrammen.

DB 260T

DB 260T er en trekkbjelke beregnet for sleping og frontmontering. Trekkbjelken har både 10-hullbilde for koblingsmontering og 160x100 mm hullbilde for slepetilbehør.

TB 30D

TB 30D er en trekkbjelke beregnet for kulekobling. Trekkbjelken kan monteres sentralt i bilrammen, eller helt undermontert sammen med gavlsats EDH-2.

CMS Trailer

VBGs trekkbjelkesystem CMS-Trailer er ment til montering på tilhenger.       

Gavlsatser

VBG har et utvalg av ulike gavlsatser for alternative monteringer til trekkbjelker.

CMS-MFC

Kjøretøytilpasset trekkbjelkesystem for VBG MFC. For mer informasjon, se respektive kjøretøymerke.

AMS-MFC

Kjøretøytilpasset trekkbjelkesystem for VBG MFC. For mer informasjon, se respektive kjøretøymerke.

Monteringsbjelke

VBG Monteringsbjelke er tilpasset de fleste el-kontakter samt luft- og hydraulikktilkoblinger som finnes på markedet.

Konsoller for el- og luft

VBGs system av konsoller er tilpasset for de fl este el-kontakter og lufttilkoblinger som forekommer på markedet.