Choose your language

Følg oss på

VBG - The strong connection

VBG er verdensledende i utviklingen av innovative og pålitelige koblingssystemer. Gjennom årenes løp har vi, ved å fokusere på fortreffelighet innenfor oppfattelse og nytenking, utviklet en dyp forståelse for transportindustrien for å kunne levere løsningene for nåtiden og fremtiden – f.eks. 57mm-standarden, den roterende bolten, den luft-assisterte koblingen og den nye MFC-koblingen.

Koblingssystemet inneholder flere ulike bjelke- og gavlprogrammer, underkjøringsbeskyttelse, tilhengerdrag, universelle eller justerbare, med ulike trekkøye og  monteringsalternativer.

Koblingsystemets funksjon er avgjørende for sikkerheten på veien, og for sikre og stabile inntekter for våre kunder. Ut i fra denne innsikten har det vokst fram en samling verdier som veileder oss i det daglige arbeidet. Disse verdiene er:

Sikkerhet
Ansvar
Innovasjon

Dette har gjort oss til et varemerke med sterke kundeforbindelser
over hele verden